blog page layout

here you can know more about kindergarten

PROGRAMIN DÜZEYİ :

Program, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI :

Program ile bireylerin;

1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,

2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,

3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,

4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

ÖĞRENCİLERİN GÜÇLÜ OLDUĞU ALANLAR :

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin akademik becerileri aynı yaş ve zekâ seviyesindeki akranlarından daha düşük bir düzeyde olmasına rağmen güçlü, yetenekli oldukları alanlar da bulunmaktadır. Bu bireyler meraklı ve çevrelerine karşı ilgili olabilir, ilgi duydukları alanlarda daha kolay kavrayabilirler. Sözcükler yerine resimlerle düşünebilirler. Sezgisel yolla problem çözme becerileri ve hayal güçleri gelişmiş olabilir. Yaratıcıdırlar. Pratik çözüm yolları bulabilirler. Bir matematik sorusunu kâğıt kalem kullanmadan zihinden çözebilirler. Bir makineyi kılavuzu okuyup çalıştırmak yerine bir bakışta anlayıp çalıştırabilir ve icatlar yapabilirler.

Please set slug of footer page like "class-loop".