Gecikmiş Dil ve Konuşma Nedir?

Dil ve konuşma birbirinden farklıdır. Dil, insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir. Bir dil, yalnızca konuşma dilini akla getirmemelidir; yazı ve işaret kullanımı da bir dildir. Konuşma ise bu duygu ve düşünceleri içeren kuralların gerekli organlar yardımıyla fiziksel olarak üretildiği sistemdir. 

 

Furkan 4 yaşında, sorularınıza doğru cevap                                     Ece de 4 yaşında, söylenenleri  anlamasına rağmen

veriyor, isteklerini veya çevresindeki durum                                    isteklerini ve ihtiyaçlarını sözel olarak   beklenen

veya nesneleri sözel olarak ifade ediyor                                             düzeyde ifade edemiyor; yani tek sözcüklerle

fakat aile üyeleri ve/veya yeni tanıştığı                                              veya basit cümlelerle ve bunun yanında zorda

kişiler tarafından söylediklerinin çoğu                                              kaldığında işaretle İletişim kuruyor. Diğer yandan, bu

anlaşılmıyor veya yalnızca en yakınındaki diğer                              çocuğun söyledikleri de en yakınındakiler dışında

kişiler tarafından anlaşılabiliyor.                                                         kişiler tarafından kolaylıkla anlaşılmıyor.

 

Yukarıda verilen iki örnek de bir iletişim sorunudur fakat Hasan’ın yalnızca konuşma sorunu bulunurken Ece’nin hem dil hem de konuşma sorunu bulunmaktadır.

Bir çocuk eğer başkalarının söylediklerini anlamakta (alıcı dil) veya duygularını, düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak aktarmakta (ifade edici dil) güçlük yaşıyorsa o zaman bu bir dil bozukluğudur.

Diğer yandan eğer bir çocuk konuşma seslerini doğru veya akıcı bir şekilde üretmekte zorluk yaşıyorsa o zaman bu bir konuşma bozukluğudur.

! Dil ve konuşma sorunları çocuklarda birbirinden ayrı olarak veya birlikte de görülebilmektedir.