Çocuklar 2 yaşından önce dil bilgisini sözcüklerle birlikte jest-mimik gibi işaretleri kullanarak gerçekleştirmektedir. 2 yaş civarı çocuklar sözcükleri birleştirerek farklı anlamlar oluşturmak için işaretleri azaltarak dil bilgisel kurallardan faydalanmaya başlarlar. 2.5 yaşından sonra sözcük dağarcıkları hızla gelişmekte, ürettikleri cümleler anlamsal ve dil bilgisel açıdan zenginleşmektedir. 4-5 yaşına gelindiğinde artık çocuklar bir yetişkine isteklerini, ihtiyaçlarını, ilgilerini uzun ve karmaşık cümlelerle zorlanmadan ifade edebilmekte ve çevresinde duyduğu şeylerin çoğunu rahatlıkla anlayabilmektedir.

 

2- 3 yaş

 • 4-5 kelimelik cümle kurar
 • Sorulduğunda seçim yapar
 • Duygularını sebepleriyle anlatır
 • Yapacağı şeylerde anne veya babadan onay ister
 • Basit sorulara evet yada hayır der
 • Resim yada tv ye bakarken tanıdığı şeylerin adını söyler
 • Sorular sorar bu kim? bu ne?
 • Sorulduğunda renk, hayvan veya nesnelerin adını söyler
 • Oyun oynarken aynı anda yetişkinle konuşabilir
 • Hatırlatılırsa teşekkür yada rica eder
 • Çoğul eklerini kullanır

 

3-4 yaş

 • 5+ sözcüklü cümle oluşturabilir
 • Sesin geldiği yönü söyler
 • Neden nasıl kim gibi sorular sorar
 • Geçmiş zaman ifadelerini kullanır
 • Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır
 • Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır
 • Duygularını sözel olarak ifade eder. Sohbetlere katılır
 • Nesnelerin işlevini anlar
 • Kendi kendisine şarkı tekerleme söyler
 • İki olayı oluş sırasına göre anlatır

4-5 yaş

 • 1500-2000 sözcük kullanır
 • Somut düşünceleri anlar ancak soyutları anlamayabilir.
 • 1500- 2000 arası sözcük kullanır
 • Kategorisel sınıflama yapar (elma meyvedir gibi)
 • Zamanı algılar ve farkında olur (sabah yarın gibi)
 • Kelimelerin anlamını sorar
 • Sağını solunu gösterebilir
 • Basit kelimeleri açıklayabilir
 • Kullanım ve işleve göre nesneyi gösterebilir
 • Birleşik cümleler kurar
 • Konuşmalarında olumsuz sözcük yapıları kullanır
 • Nesnelerin işlevleriyle ilgili soruları yanıtlar
 • Deneyimleriyle ilgili konuşur
 • 3 veya 5 bölümlü hikayeleri anlatabilir
 • Rüyalarını anlatır
 • Yetişkin konuşmalarına katılır
 • Nezaket sözcükleri kullanır

5-6 yaş

 • Sesinin tonunu, hızını şiddetini ayarlar
 • Sıralı ve birleşik cümleler kurar
 • 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümle kurabilir
 • Geçmiş şimdiki ve gelecek zamanı kullanır
 • Kim? Ne? Nerede? Ne zaman? Neden? Nasıl? Gibi soruları sorar ve yanıtlar
 • İşaret ve kişi zamirlerini kullanır.
 • DİL BİLGİSİ KURALLARINI DOĞRU KULLANIR
 • Zıt ve eş anlamlı sözcüklerin anlamlarını söyler.
 • Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür
 • Akıcı konuşur
 • Dinlediği bir öyküyü anlatır
 • Konuşmalarında mizahı kullanır
 • Yazının bir anlamı olduğunu bilir
 • Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır
 • Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar
 • Yetişkin rollerini taklit eder

 

  • Akıcı konuşamama,
  • İletişimde isteksizlik,
  • Sözcük dağarcığının kısıtlı olması,
  • Sesleri düzgün çıkaramama,
  • Kendini ifade etmede zorluk,
  • Anlaşılmayan sesler çıkarma,
  • Kendini ifade edemediğinde hırçınlık ve sinirlenme

gibi belirtiler görüldüğü takdirde Uzman Dil Konuşma Terapistlerimizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.