Aile Eğitimi ve Danışmanlığı

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Hizmeti

Çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını aileleri ile geçirirler. Okul öncesi dönemde ebeveynler çocukların öğretmeni rolünü üstlenir ve bireylerin ilk eğitimleri aile ortamında verilir. Ebeveynlerin davranış ve tutumları çocukların davranışlarının şekillenmesine neden olur. Çocuklar aldıkları aile eğitimi sonucunda kendi benliklerini oluşturur ve gelecekteki yaşam şartlarını belirler. Dolayısıyla her aile ferdi, çocuğun bir şeyler yapabilme potansiyelini ortaya koyması ve benlik farkındalığını arttırması için uygun koşul ve şartları hazırlaması, onu cesaretlendirmesi ve desteklemesi gibi sorumluluklara sahiptir. Ebeveynlerin bu sorumlulukları göz önünde bulundurulduğunda, aile eğitiminin önemi büyük rol oynamaktadır. Özel gereksinimi olan bireylerin ailelerinde ise bu eğitim daha büyük önem taşır.
 

Son zamanlarda değişen kültürel ve sosyal yaşantılar ailelerin bilinçlenmesi yolunda ilerlemektedir. Buna bağlı olarak, aile eğitim programlarına da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu eğitimler ailelere, hem anne-baba olma durumları ile ilgili, hem de çocuğun bakımı ve eğitimiyle ilgili bilgileri onlara sağlamaktadır. Ailelerin de eğitim hayatına katılması ile birlikte, çocukların kendine güven duygusu, akademik başarısı ve ebeveynleri ile ilişkileri olumlu yönde etkilenmiştir. Farklı ailelere yönelik farklı eğitim ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Ailenin eğitimi, bireyden bireye farklılık göstermesine rağmen, anne babalara çocuklarının fiziksel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin her aşamasında gerekli olan anlayışı ve işlevini kazanmalarını sağlar.

Ebeveynlerin hayatında özel gereksinimi olan birey yer aldığında aileler deneyimledikleri bu sürece uyum sağlamak için farklı tepkiler verebilirler. Örneğin; bu durum karşısında ilk olarak üzüntü, çaresizlik, bitkinlik, reddetme, kabullenememe ve suçluluk duygularını hissedebilirler fakat daha sonra kabullenme, özel gereksinimi olan çocukları için harekete geçme ve uyum sağlama gibi sağlıklı tutumlar sergileyebilirler. İlerleyen bu süreçte ebeveynlerin uzman desteği alması ve aile eğitimi sandalyenin bir ayağı kadar önemlidir. Uzman desteği almaları onların bilinçlenmesi, çocuklarının gelişimsel süreçleri, özel gereksinimi olan bireylerin özellikleri ve özel eğitimin önemi hakkında birçok destek ve yönlendirme sağlayabilir.

Bazı durumlarda aile eğitimi ve danışmanlığı bireylerin özel ihtiyaçlarına göre bireysel olarak yürütülebilir. Buna ek olarak, daha etkin bir şekilde gruplar halinde seminerler ve sunumlar ile bilgilendirmeler yapılır. Kurumumuzda özel gereksinimi olan bireyler ile değerlendirme yapılarak onlarla bireysel görüşmeler sağlanır ve çocukla görüş sağlandıktan sonra aileler ile iletişime geçilir. Unutulmamalıdır ki çocuğun eğitimi çevresiyle olan etkileşimi ile doğru orantılıdır. Bu yüzden çocuktan alınan ön bilgilerle aileler ile görüşme sağlanıp ailelere bireysel görüşmeler ve gruplar halinde konular belirlenerek kurum psikologlarımız ve alanla ilgili uzmanlarımız tarafından seminerler yapılır. Yapılan bu görüşme seminerler sonucunda ailenin özel gereksinimi olan bireylere olan bakış açısı ve karşılaştıkları sorunlar ile nasıl başa çıkmaları gerektiği ile ilgilide değişimler görülmektedir. Kısacası, aile eğitimi ile ortaya çıkan bilinçlenme, sadece onların çocuklarına olan bakış açısını değil ebeveynlerin kendi yaşam süreçleri ve yaşamları ile ilgili farkındalıklarının artması için temeli oluşturur.

Scroll to Top

Sosyal Medya

Bizi Takip Edin…

Call Now Button