Akademik Beceri Eğitimi

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Beceri Eğitimine Kısa Bir Yolculuk

Akademik beceri eğitiminde bireye, günlük yaşamını sürdürebilecek, hayatını kolaylaştırabilecek ve okul yaşamına yardımcı olabilecek çalışmalar verilmektedir. Bu çalışmalar; görsel-işitsel algı, varlıklar arasındaki ilişkiler, renk ve şekil kavramı, ritmik sayma çalışmaları, vücudunu ve yönünü tanıma, saat kavramı, okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarıdır.

İçindekiler

Kurumumuzda Akademik Beceri Eğitimi Nasıl Verilmektedir?

 • Aylık 12 saat derse giren öğrencinin ders saatleri belirlenir ve veliye bildirilir.
 • Servisle adresinden alınan birey kuruma gelir.
 • Kuruma gelen öğrenci bekleme salonuna geçer.
 • Ders dağıtımı eğitim koordinatörü tarafından yapılır ve birey derse girer.
 • Eğitim ortamı bireyin ihtiyacına göre yapılandırılır.
 • Ders materyalleri bireyin kazanımına göre seçilir ve konular materyallerle ya da farklı eğitim yöntemleri ile işlenir. Böylece konunun kalıcılığı arttırılmış olur. Çocuğun yeteneğini güçlendirmek ve anında geri bildirim yapmasını sağlamak için özel öğretim teknikleri kullanılır.
 • Kavramların öğretiminde ritim ve müzik gibi bellek gelişiminde yardımcı öğelere yer verilir.
 • Bireyin öğrenme stili belirlenir ve buna göre çalışmalar yapılır. Yapacağı işleri önceden planlaması konusunda “plan tekniği” tablo halinde anlatılır. Takvim ve ajanda kullanması, renkli kalemlerle kodlama ve işaretlemeler yapması istenir. Özetle yapacağı çalışmanın en önemli parçasını önceden belirlemesi istenir.
 • Çocuğun gelişimi yakından takip edilir, yapılandırılmış ve destekleyici bir çevre sağlanır. Geçişler en aza indirebilir ve sözel ipuçları verilir.
 • Bireyin üretici hikayelerle dikte etmesini sağlanır. Kalem sapları ve özel tasarlanmış kalemler kullanmaları önerilir. Büyük kitap ya da büyük puntolu yazılar kullanılır.
 • Çok kısa bir hikaye okuma alıştırması yapılır. Ustalaşıncaya kadar yüksek sesle şiir okunur. Böylece akıcılık ve özgüven kazanması hedeflenir ve akıcılığın temel taşları atılmış olur.
 • Sınıf kütüphanesinden günlük 15 dakika kadar faydalanması sağlanarak sesli kitap okunur. Ayrıca “Özelim Eğitimdeyim”(MEB’in uygulaması) programından yararlanarak dijital ve sesli kitaplar incelenir.
 • Öğrencilerin matematik dersi için çizgili kağıdı dikey kullanmaları sağlanır, çizgili kağıt matematik problemlerini hesaplarken öğrencilerin sayıları uygun sütunlara yerleştirilmesi için yardımcı olunur.
 • Önemli maddeleri göstermek için ipuçları kullanılır. Yıldız  veya madde işaretleri etkinlikler için büyük önem taşır.

Peki Derste Neler İşlenir?

Bunu bir örnekle anlatmak iyi olacaktır. Ders planlaması(Ek:1) uzman öğreticiler tarafından yapılmaktadır. 45 dakikalık süre içerisinde aşağıdaki şablondaki gibi her öğrenci ile ayrı ayrı, öğrencinin kazanımları doğrultusunda düzenlenir. Şablon düzenlendikten sonra derse geçilir. Konu ” kelimelerden anlamlı cümle oluşturma” ise küçük kağıtlara kelimeler yazılır. Kelimeleri yan yana koyarak bir cümle kurması istenir. Böylece öğrenci hem eğlenir hem öğrenir. Oyun tadında geçen dersin ilk 20 dakikası tamamlandıktan sonra kutu oyunları oynanır. Son 5 dakikasında ise ders boyunca neler yapıldığı kısa şekilde özetlenir ve ödevlendirme yapılır.

Matematik eğitiminde ise birey, çeşitli sebeplerden ötürü akranlarından farklılık gösterir. Bu farklılığı minimuma indirmek için çeşitli etkinlikler yapılır. Etkinlikler bireye tekrarlama, gruplandırma ve ilişkilendirme becerileri kazandırır. Böylece kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarma çalışmaları yapılmış olur. Yapılan bu çalışmalar görsel ve işitsel algıyı güçlendirir.

Özetleyecek olursak; bir çocuğun öğrenebileceği birçok yöntem vardır. Bireyin en kolay öğrenebileceği yöntem seçilmeli ve bu yöntemlerle ders işlenmelidir. İyi notlar almak ve meslek sahibi olmak her öğrencinin hayalidir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çıktığınız bu yolda yanınızda olmak için sizleri kurumumuza bekliyoruz.

 

Scroll to Top

Sosyal Medya

Bizi Takip Edin…

Call Now Button