Ergenlik Dönemi Eğitimi

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Ergenlik Dönemi Eğitimi

Eğitimin tek bileşeninin teoride olmadığı, efektif bir şekilde ilerlemesinin temelinin veli, öğretmen ve öğrenci üçlüsünün birbirlerini anlayarak iletişim halinde olmalarıyla ilerlemesi gerektiği görüşünü benimseyen kurumumuz, bu noktada aylık düzenli bir şekilde veli-öğretmen, veli-psikolog, veli-idare görüşmeleriyle koordineli bir şekilde ilerlemektedir. Bu görüşmeler ergenlik döneminde aile içi sıkıntı yaşayan velilerimize yönelik psikoeğitimleri de içermektedir.

Ergenlik döneminde ebeveynler ve ergenler arasında iletişim sorunları yaşanmaktadır. Kendisinin yeterince anlaşılmadığını düşünen ergenler daha çok arkadaşları ile vakit geçirmeye istekli olup, telefonlarıyla meşgul olmaktadırlar. Bu noktada ebeveynler evlatlarına ulaşamadıkları, konuşulacak ortak konuları kalmadığı ve konuşulsa bile tarafların birbirini anlamadığı sorununu sık sık dile getirmekteler.

Ergenlik döneminde olan öğrencilerimiz için yapmakta olduğumuz görüşmelerde velilerimizin potansiyeli ve öğrencimizin ilgisine göre aile içi iletişimi güçlendirecek çalışmalar yapılmasını önermekteyiz. Bununla alakalı izlenen yollardan biri; psikologlarımız aylık görüşmelerde bu sıkıntıyla boğuşan velilerimize öğrencimizde tespit ettikleri ilgi odağı olan konuyu sunmakta ve bununla ilgili araştırmalarını, baş etme becerilerine yönelik önerilerini paylaşmaktadırlar. Bunun ardından velimizin yapması gereken evladıyla etkili iletişim kurması adına ilgilenilen bu konuyla ilgili bir konuşma başlatabilmektir. Konuşmanın ilerlemesiyle ergenler kendilerini anlaşılmış hissediyor ve kendileri de paylaşım konusunda istekli hale geliyorlar. Yeniden güçlendirilen bağ sayesinde sorunların konuşularak çözümlenmesinin de önü açılmış bulunuyor.

Scroll to Top

Sosyal Medya

Bizi Takip Edin…

Call Now Button