Stanford-Binet Zeka Testi

Videoyu oynat

Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, 2-6 yaş arası çocukların zihinsel performanslarını belirlemek için Stanford-Binet Zeka Testi uygulayıcı eğitimi alan uzmanlar tarafından, sertifikalı psikologlarla hizmet vermektedir. Stanford-Binet Zeka Testiyle ilgili detaylı bilgi almak veya çocuğunuza Stanford-Binet Zeka Testi uygulamak istediğiniz durumlarda merkezlerimize ulaşabilir ve gerekli yardımı alabilirsiniz.

İçindekiler

Zekâ Nedir?

Zekanın çok çeşitli tanımları bulunur, aslında hepsinin ortak noktası zekanın düşünme, akıl yürütme ve yeni durumlara başarılı bir şekilde uyum sağlama yeteneği gibi daha yüksek düşünce süreçlerinin işleyişini içerecek şekilde tasavvur edilmesi gerektiği fikridir.

Zekâ Testleri

Zekâ testlerinin geliştirilme amaçları basitçe bireylerin zekalarını ölçmektir. Ancak zekâ doğrudan gözlenemez ve oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı doğrudan bir ölçüm mümkün değildir. Zekâ testleri ise bu noktada kişilerin zekâ düzeyleri hakkında kısmi bir fikir sağlaması açısından oldukça işlevseldir. Zekâ testleri genel olarak kişinin; kavrama, bellek ve muhakeme gibi becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Stanford-Binet Zekâ Testi Kısa Tarihçesi

Zekanın ilk standart ölçümü Binet ile 1905 yılında başlamıştır. Bu test okulda öğrenme güçlüğü çeken çocukların tespit edilmesi için geliştirilmiştir. Daha sonra test dört kez güncellenerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde üstün zekalı çocukların tespiti için de kullanılabilir hale getirilmiştir. 1965 yılında İstanbul çocuklarının katılımı ile Türkçe’ye çevrilmiştir.

Stanford-Binet Zekâ Testi Yaş Aralığı

Stanford-Binet Zekâ Testi 2-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Testin 2-6 yaş arasında daha güvenilir sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bundan dolayı 6 yaş ve sonrası için WISC-R veya WISC-IV tercih edilmektedir.

Stanford-Binet Zekâ Testi Özellikleri

Stanford-Binet Zekâ Ölçeği ile 2 yaşındaki çocukların da IQ puanı hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Ölçek çocuklar için oldukça fazla görsel içermektedir. Bu sayede çocuklar daha az kaygılanmakta ve daha az sıkılmaktadır.  

Stanford-Binet Zekâ Ölçeği Ölçüm Alanları

Stanford-Binet’in güncel hali; sözel akıl yürütme, sayısal akıl yürütme, soyut/görsel akıl yürütme, bellek bölümlerinden oluşmakta ve her bölümden alınan puanların toplamı, IQ puanını vermektedir.

Stanford-Binet Zekâ Testi Nasıl Uygulanır?

Test uygulanmadan önce çocuk ile uygulayıcı arasında güvenli bir bağ kurulmuş olmalı ve çocuk sakin olmalıdır. Çocuk ebeveyni olmadan teste katılamayacak durumda ise bir ebeveyn gözlemci olarak bulunabilir. Onun dışındaki durumlarda standart olarak yalnızca uygulayıcı ve çocuğun bulunması gerekir.

Testin uygulandığı odanın iyi aydınlatılmış, gürültüden arınmış ve yeterli sıcaklıkta olması gerekmektedir.

Testte her yaş grubunda 6 madde bulunmaktadır. Bu maddeler uygulayıcı tarafından yönergeye uygun olarak çocuğa iletilir.

Testin uygulanma süresi çocuktan çocuğa değişmekle birlikte 45-60 dk civarında sürmektedir.

Stanford-Binet Zekâ Testi Nerede Yapılır?

Özel eğitim merkezimizde test uygulanmaktadır. Aynı zamanda testi uygulama yeterliliğine sahip uzmanları barındıran benzer özel kurumlarda ve devlet kurumlarında uygulanmaktadır.

Stanford-Binet Zekâ Testi Örnek Sorular

2 yaşın 1. Maddesi:

ÜÇ DELİKLİ ŞEKİL TAHTASI

MATERYAL: Üzerinde bir daire, bir üçen, bir kare için oyuklar bulunan 12.5×20 cm büyüklüğündeki tahtadan bir şekil tahtası.

UYGULAMA: Daire, üçgen ve kare kendi oyuklarında olduğu halde ve üçgenin tabanı deneğe doğru gelecek şekilde şekil tahtasını çocuğa gösterin. “Bak ne yapıyorum” deyin. Parçaları oyuklarından çıkarın ve her birini çocuğun tarafına, kendine ait oyuğun önüne koyun. Sonra, “Şimdi bunları yerine koy” deyin. İki denemeye izin verin.

3 yaşın 4. Maddesi:

RESİM BELLEĞİ

MATERYAL : Üzerinde hayvan resmi bulunan dört kart

UYGULAMA : (a) kartını gösterin ve “BU NEDİR?” Diye sorun. Eğer çocuk ismi doğru söylemiyorsa ona siz söyleyin. “EVET, BU BİR İNEK veya MÖ – İNEKTİR” deyin. Kartı kaldırın ve (A)’yı gösterin “NEREDE?” diye sorun. Gerekirse “ONU BANA GÖSTER” veya “PARMAĞINI ONUN ÜZERİNE KOY” deyin.

Stanford-Binet Zekâ Testi Materyalleri

 • Çanta
 • Üç Delikli Şekil Tahtası
 • Ahşap Daire
 • Ahşap Üçgen
 • Ahşap Kare
 • Büyük Kâğıt Bebek
 • Ahşap Küpler
 • Üzerinde Görseller Olan Kartlar
 • Kartlar (Büyük)
 • Ahşap Delikli Silindir
 • Ahşap Delikli Küre
 • Ahşap Delikli Küp
 • Ayakkabı Bağı
 • Kartlar (Küçük)
 • Çubuklar
 • 10 Geometrik Şekil

Stanford-Binet Zekâ Testi Puanlama

Zekâ testini tamamladıktan sonra puanlama ve raporlama aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada çocuğun testten aldığı toplam puanları teste başladığı yaşa ekleyerek zekâ yaşını hesaplıyoruz. Sonrasında zekâ bölümü (IQ) formülü ile zekâ puanını elde ediyoruz.

Raporlama kısmında ise çocuğun her yaş düzeyinde hangi alt alanlarda başarılı olup hangilerinde olamadığı belirlenir. Bu başarısızlık gösterilen alanların geliştirilmesine yönelik bir bilgilendirme metni yazılır.

Stanford-Binet Zekâ Testi hakkında daha fazla bilgi almak veya randevu oluşturmak için bize ulaşabilirsiniz.

Psikolog Gözde Fazla

Scroll to Top

Sosyal Medya

Bizi Takip Edin…

Call Now Button