Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Özel Eğitim Merkezinde Psikolog Desteğinin Önemi

Psikolog en temel tanımıyla üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümlerinden mezun, insan davranış ve bilişsel süreçleriyle ilgili çalışmalar yürüten kişidir. Psikologların birçok çalışma alanı vardır ve bir çalışma alanı da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleridir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikologlar çocuğun öğrenmeye hazırlık sürecindeki sosyal ve bilişsel gelişimine destek olma, aile eğitimleri düzenleme, çocuğun okulu ile iş birliği kurma, çocuk ve aile arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesi için çalışma gibi görevler üstlenir.

Öncelikle kurumumuzda eğitim gören öğrencilerin aileleriyle iş birliği içerisinde olmak bizler için büyük önem taşıyor çünkü kurum olarak öğrencilerimizle temas ettiğimiz süre ders saatleriyle sınırlı ve hem edinilen bilgilerin devamlılığını sağlamak hem de öğrencinin öğrenmeyi tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu motivasyon çoğunlukla ebeveyn desteği ile sağlanıyor. Özel gereksinimli çocuklara uyarlanmış aile tutum ve davranışları çocuğun kişisel, duygusal, sosyal gelişimine destek olurken öğrenmeye açık olmasını destekleyecektir. Buradan yola çıkarak kurumumuzda çalışan psikologlarımız da velilerimizin çocuklarının yaşadıkları durum hakkında bilinçlenip tutumlarını bu doğrultuda şekillendirmelerine yardımcı olmak ve ebeveyn çocuk arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için aile seminerleri düzenlemektedir. Aynı zamanda talep ve ihtiyaç doğrultusunda ebeveyn ve çocuk arasındaki sorunların çözümüne destek olmak ve ebeveynin çocukla ilgili sorunlarla baş etmesine yardımcı olmak için ebeveynlerle bireysel görüşmeler gerçekleştirmektedirler.

Bizler için bir diğer önemli konu da öğrencilerimizin okul yaşantısıdır çünkü okul kalabalığı içinde yaşadığı güçlük fark edilmeyen, ona uygun eğitim modeli uygulanmayan çocuk ne yazık ki eğitimden uzaklaşmaktadır. Bu sebeple psikologlarımız öğrencilerimizin okullarıyla düzenli olarak iletişim kurarak dersleri ve sosyal yaşamları ile ilgili bilgileri edinir. Bir sorun olduğunda özellikle okul psikolojik danışmanı ile birlikte soruna yönelik çözümler üretmeye çalışılır. Okul öğretmeninin talebi olduğunda çocuğa yönelik nasıl tutum ve davranışlar gerçekleştireceği konusunda bilgiler verilir.

Kurum içerisinde öğretmen-öğrenci ve aile arasındaki bağ eğitim kalitesini önemli ölçüde etkiler. Biz psikologlar öğretmenlerimizin öğrencileri ile ders esnasında yaşadığı sorunlara birlikte çözüm arar, aileler ile yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öğretmene çocuğa yönelik gerçekleştireceği tutum ve davranışlar hakkında fikir veririz.

Öğrencilerimizin sorumluluk alma, grup içinde aktif rol alma, işbirliği yapma gibi becerilerinin gelişmesini önemsiyoruz ve bunun için grup dersleri düzenliyoruz. Bu sayede hem keyifli vakit geçirmelerini hem de sosyal hayat becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz.

Tüm bunların yanı sıra öğrencilerimizle yaptığımız bireysel görüşmeler görevlerimizin en önemli kısmını oluşturuyor. Bu bireysel görüşmelerin içeriğini çoğunlukla sosyal hayatta karşılaştıkları iletişim sorunları, kendilerini farklı hissetmelerinden kaynaklı özgüven eksikliği, dikkat eksikliği, bellek güçlükleri, derslere yönelik motivasyon oluşturuyor. Kısacası öğrencilerimizin hem eğitim hayatına hem de sosyal hayata hazır olmaları için psikolojik destek sağlıyoruz.

Scroll to Top

Sosyal Medya

Bizi Takip Edin…

Call Now Button