Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Pursaklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Selvi Pursaklar Özel Eğitim Merkezi olarak, deneyimli ve profesyonel kadromuz ile, değerli öğrencilerimize harika hizmetler veriyor, her bir öğrencimiz ile birebir ilgileniyoruz. Bireysel ve grup derslerimizle en iyi eğitimleri almalarını sağlıyor ve mutlu bir eğitim dönemi geçirmeleri için tüm kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Pursaklardaki En İyi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri arasında en önde gelen firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Özel Eğitim

Destek Programları

Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kurumumuzda öğrenme güçlüğü yaşayan, konuşma problemleri olan ve herhangi bir gelişimsel bozukluktan dolayı özel eğitim alması gereken bireylere eğitim destek programları sunuyoruz.

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), bireyin zekasına, yaşına ve eğitim düzeyine oranla okumada zorlanması ve istenilen düzeyde öğrenememesi olarak tanımlanır.

BİLGİ AL
Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşma güçlüğü, sözsel iletişimde yaşanan zorluklar, konuşmada anlam bozukluğu, ses bozukluğu veya artikülasyon bozukluğu şeklinde tanımlanabilir.

BİLGİ AL
Hemen Ara

Bireysey Eğitim

Çocuğun raporunda belirtilen durum neticesinde eğer bireysel eğitim için uygun görülmüşse, özel eğitim programı hazırlanarak bire bir eğitim sağlanabilir.

BİLGİ AL
Hemen Ara

Grup Eğitimi

Grup eğitimlerimizde 5-10 kişilik özel sınıflarımızda hijyen(covid 19 önlemleri alnımşıtır.) şartlarına uyarak özel eğitim programı dahilinde derslerimiz gerçekleştirilir.

BİLGİ AL
Hemen Ara
Her Öğrencimiz Bizim İçin Özel

YÜKSEK EĞİTİM STANDARTLARI

Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde her öğrencimiz bizim için özeldir. Tüm öğrencilerimizle birebir ilgilenerek üst düzey bir eğitim programı uyguluyoruz.

Keçiören, Pursaklar, Çankaya, Altındağ, Mamak, Saray, Yenimahalle, Demetevler, Etimesgut, Sincan, Eryaman.. Kısacası Ankara’nın her yerinden okulumuza gelen tüm öğrencilerimiz bizim için çok özeldir. Her öğrencimizle özel olarak ilgileniyor ve  onların ihtiyaçlarına göre özel programlar oluşturuyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

İletişim bilgilerinizi bırakın, hızlıca size dönüş yapalım, aklınızdaki soruları cevaplayalım.

Pursaklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Pursaklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çeşitli öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkması durumunda ya da bireylerde oluşan engellilik sorunları karşısında çözüm üreten bir kurumdur. Özel eğitim ve rehabilitasyon, bireylerin sosyal yaşamın içine aktif olarak dahil olmalarında ve yaşamsal ihtiyaçlarını temin etmelerinde kendilerine kazandırılan beceriler bütünü olarak adlandırılabilir. Kişilerde ortaya çıkan öğrenme güçlükleri ya da engel oluşturan problemler birçok nedene bağlı olarak söz konusu olabilmektedir. Bu tür fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde ailelere ve kurumlara çeşitli sorumluluklar düşerken iş birliği de oldukça önemli bir unsurdur.

Ailelerin bireyin problemine yönelik kabullenme süreçleri ve kurumsal yardım alma gereksinimleri birlikte ve koordineli olarak hareket etmeyi gerekli kılarken etkin çözüm üretilmesinde de oldukça önemli bir ayrıntıdır. Kurumların bünyesinde bulunan uzmanların desteği ile çeşitli destek programları oluşturulmak sureti ile çalışmalar yapılmakta ve kişiye özel yöntemlerin tespit edilmesi ile gerekli çalışmalar başarı ile yürütülebilmektedir. Özel eğitim gerektiğinde bireyde ortaya çıkan öğrenme bozukluğu gibi fonksiyonel sorunlara çözüm üretilmektedir. Rehabilitasyon aşamaları ise daha kapsamlı süreçler olabilmekte ve bireysel yetenekler kişiye geri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları sırasında gerekli olabilecek psikolojik danışmanlık hizmetleri de kişilere verilen hizmetler arasında yer almakta ve bireyin gelişimi bir bütün olarak takip edilmektedir.

Öğrenme Güçlüğüne Neden Olan Faktörler

Öğrenme güçlüğü olarak adlandırılan ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan problemler; genetik faktörlerden, çevresel etkilerden ya da bilişsel yeteneklerde veya gelişimsel özelliklerde ortaya çıkacak yetersizliklerden kaynaklanabilmektedir. Bu açıdan ele alındığında öğrenme güçlüğüne sebep olan nedenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Genetik etkiler
  • Çevresel risk faktörleri
  • Bilişsel yeteneklerdeki yetersizlikler
  • Gelişmede yaşanan yetersizlikler

Pursaklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bireyde ortaya çıkan öğrenme yetersizlikleri durumunda kurumsal anlamda profesyonel olarak hizmet vermektedir. Okul öncesi dönemde ya da okul çağındaki çocuklarda ortaya çıkan öğrenme problemlerinin giderilmesi ya da en az seviyeye indirilmesi doğru bir eğitim metodu ile mümkün olmakta ve bu amaca yönelik olarak da özel eğitim merkezlerinin eğitim kadrolarından yararlanılmaktadır. Öğrenme güçlüğünün ortaya çıktığının anlaşılmasında birden fazla belirtinin takip edilmesi sureti ile durum anlaşılabilmekte ve bu durumda da aileye önemli sorumluluklar düşmektedir.

Çocuğun gelişiminin doğru takip edilmesi ve bilinçli bir yaklaşım bu tür sorunların erken fark edilmesinde ve tedavisinin sağlanmasında etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Çocukta karşılaşılacak belirtiler arasında dil becerileri, algılama yetenekleri, dikkat problemleri gibi birçok konu bir bütün olarak ele alınmalıdır. Çocukta gözlemlenecek duygusal ya da sosyal uyumsuzluklar, bellek yetersizlikleri, kavramlar konusunda ortaya çıkan yetersiz tepkiler bu tür belirtilerin yalnızca bir kaçıdır ve dikkatli bir takibi gerekli kılar. Öğrenme güçlüğü çeken çocukların kendilerinden istenilen davranışları yapmaları konusunda sorun yaşamaları, karşılarındakileri anlamakta güçlük çekmeleri yaşayabilecekleri problemlerden bazılarıdır ve onlara istenilen davranışların kazandırılmasında özel eğitim uygulamalarının önemi oldukça yüksektir.

Pursaklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından verilen özel eğitimler grup çalışması şeklinde olabilirken bireyin ihtiyaçları doğrultusunda kişisel olarak da sürdürülebilen uygulamalardır. Öğrencinin raporlarına istinaden ya da veli talebi doğrultusunda bireysel eğitim hizmetlerinin verilmesi mümkün olurken uzman eğitmenlerden gerekli destekler alınmaktadır. Bu tür eğitimler sırasında bilimsel tüm gelişmeler yakından takip edilirken psikolog, özel eğitim sınıf öğretmeni, çocuk gelişiminde uzman olan meslek mensupları da eğitimler sırasında koordineli bir çalışma yürütmektedir. Öğrenme güçlüğü yaşanan alanlar disleksi, disgrafi ya da diskalkuli gibi sahalar olabilmekte ve bu tür durumlarda farklı yöntem ve teknikler kullanılmak sureti ile çözüm üretilmektedir.

Eğitim çalışmalarının ortak hedefi bireyin toplum içinde etkin bir yaşam sürmesini ve yaşamsal ihtiyaçlarını kendi başına sağlamasını temin etmektir. Bu sebeple 2006 yılından beri faaliyetlerini yürüten ve kurumsal anlamda hizmet veren Pursaklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi farklı destek programları uygulamak sureti ile bireysel anlamda ortaya çıkan öğrenme problemlerine profesyonel bir bakış açısı ile yaklaşmaktadır. Bu eğitim programları uygulanacağı zaman bilimsel yaklaşımlar temel alınmakta ve kişilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim çalışmalarına önem verilmektedir. Kurum bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve toplum içinde akranları ile benzer özelliklerin kazanılması yönünde gerekli desteğin sağlanması için uygun olan eğitimleri temin etmektedir.