BEP Planı Nedir?

Özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim planı BEP planı olarak tanımlanabilir. Bazı bireyler özellikleri bakımından farklılıkları olabilir. Gelişimsel, zihinsel ve bedensel alanlarda farklılıklar olabilir. Bireyin öğrenme özelliklerinin farklı olması da aynı şekilde bireyin özel gereksinimli olarak tanımlanmasını sağlar. Eğitimciler bu şekilde ihtiyaçları olan bireyler için uygun eğitim programları hazırlıyorlar. BEP bu eğitim programlarından biridir. Bu eğitim programlarında özel öğrencilerinin ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması hedeflenir. Programlar hazırlanırken çocukların akademik, sosyal, zihinsel ve duygusal alanlarda yapabildikleri baz alınır. Özellikle iletişim ve dil becerilerine önem verilir. Tüm bu çalışmalar sonucunda bireye kazandırılabilecek davranışlar hakkında bilgi edilir.

İçindekiler

BEP Planı Nedir?

Bir özel eğitim programı olarak tanımlanabilen BEP Planı özel eğitim gerektiren bireyler için geliştirilmiştir. Aile tarafından onaylanan bu programlarda hedeflenen amaç doğrultusunda verilecek destek eğitim hizmeti belirlenir. Özel eğitim gerektiren öğrenciler normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklıdır. Belirlenen bir süre içinde performans, ihtiyaçları, öğrenme beklentileri bu eğitim programı kapsamında değerlendirilir. Bu plan içerisinde normal okul programında olması gereken değişiklerin yanı sıra uyarlamalar içeren müfredatlar da yer alır. Her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan bu yazılı plan ile bu tarz öğrencilerin gelişimleri gözlenir.

BEP Planı Nasıl Hazırlanır ?

Destek hizmetleri veren kişiler ve okul personelinin ortak çabaları ile hazırlanan bu plan, bu öğrencilerle öğretmenlerin iletişim kurmak için faydalandıkları bir araçtır. Gerektiği durumlarda değiştirilebilir ve düzeltilebilir. Bu nedenle de BEP planı esnek bir uygulamadır. Planın hazırlanmasında belirli aşamalar bulunur. Bunlar sırası ile şu şekildedir:

  • Öncelikle okul müdürü ve görevlendirilen müdür yardımcısı öncülüğünde BEP birimi kurulacaktır.
  • Sene başı kurul toplantısı ile bu birim belirlenir.
  • Bu birim tarafından plan hazırlanır.
  • Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitsel performansları gözlemlenir.
  • Eğitim ortamları ve destek hizmetler tanımlanır.
  • Uzun ve kısa dönem araçları hazırlanır.
  • Amaçlar baz alınarak değerlendirmeler yapılır.

Bu planın hazırlanması yasal olarak bir zorunluluktur.

Kaynaştırma Öğrencisi BEP Planı Örneği

Özel eğitim gereksinimi bulunan öğrencilere eğitimlerin amacı öğrencinin özrünün yaşamını zorlaştıracak bir engel haline gelmesini önlemektir. Kaynaştırma eğitimi de bu kapsamda öğrencinin işlevde bulunma düzeyini artırır. Öğrenci yaşadığı çevreye uyum sağlar. Çevrenin beklentilerine uygun davranış biçimleri geliştirmeye başlar. Özellikle ilk öğretim aşamasında kaynaştırma eğitimi çok önemlidir. Bu eğitim ile özel eğitim alan çocuklar akranları ile bir arada sürdürebilecekleri bir özel eğitim programına dahil edilirler. Yapılan uygulamalarda fiziki düzenlemeler, uygun yönetim ve tekniklerle desteklenen bir kaynaştırma eğitiminin uygulanması hedeflenen başarılı sonuçlar oluşturur. Bu alanda öğrenciler için hazırlanan kaynaştırma öğrencisi BEP planı örneği içerisinde öğrenci hakkında kişisel bilgiler, BEP birimine ulaşan bilgiler, BEP Geliştirme Birimi üyelerinin görevleri ve isimleri yer alır. Öğrenci tanıtım kartı, ilk BEP toplantısı, eğitsel performanslar, bireyselleştirilmiş eğitim programı formu, bireyselleştirilmiş eğitim planı da yer alır.

Üstün Zekalı Öğrenciler İçin BEP Planı Örneği

Bireyselleştirilen eğitim programlarında sadece özel eğitim gerektiren öğrenciler için değil üstün zekalı öğrenciler içinde entegrasyon eğitimleri hazırlanıyor. Bu şekilde üstün yetenekli öğrencilerin normal programlar içerisinde gelişimlerini en üst düzeyde sağlaması her zaman mümkün olmuyor. Bu tarz çocuklar için uzun ya da kısa dönemli programlar hazırlanıyor. Bunun içinde BEP planı örneği ile gerekli işlemler takip ediliyor. Hizmet planı eğitsel tanılama ve değerlendirme ekibinin yanında sınıf öğretmeni tarafından hazırlanmaktadır. Programın uygulanmasından sorumlu olan kişi ya da kişilerce geliştirilen bu uygulamalar hedefler doğrultusunda daha uzun ya da kısa dönemli hedefleri dönüştürülür.

İlginizi çekebilir: Kekemelik

Yorum bırakın

Scroll to Top

Sosyal Medya

Bizi Takip Edin…

Call Now Button